Białystok

Nasza oferta » Białystok

Białystok jest największym miastem położonym w północno-wschodniej Polsce. Białystok to miasto na prawach powiatu oraz stolica województwa podlaskiego. Miasto i jego sąsiednie gminy stanowią aglomerację białostocką.

 Białystok spośród miast w Polsce zajmuje drugie miejsce pod względem gęstości zaludnienia i jedenaste miejsce pod względem liczebności mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi102,12km², a zamieszkuje go 295459 osób.

Lasy są ważnym elementem krajobrazu Białegostoku i zajmują około 17,2% obszaru administracyjnego miasta, co sprawia, że jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce.

Białystok otrzymał prawa miejskie w 1691 roku.